Privacy verklaring

Van Laar Daktechniek

Welke verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Laar Daktechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, een bestelling te plaatsen, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– KvK nummer
– BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanlaardaktechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Laar Daktechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Het verwerken van een bestelling
– Het opslaan van abonnementen voor automatische facturatie
– Facturatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Van Laar Daktechniek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Van Laar Daktechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Laar Daktechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SatDesign) tussen zit. SatDesign gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– DigitaleFactuur: voor het opslaan van NAW gegevens, ontwikkelde websites, facturen, abonnementen, hostingpakketten en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
– Website CMS: voor het versturen van nieuwsbrieven en ingevulde contactformulieren en bestellingen
– Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven
– Mollie: voor het verwerken van betalingen
– E-mailcliënts: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken
– Hoasted: Voor het hosten van websites en maken van backups
– Cloud VPS: Voor het hosten ven websites en maken van backups
– SIDN: Voor het vastleggen van domeinnamen
– TransIP: Voor het vastleggen van domeinnamen
– Hostingbackups: Iedere nacht wordt er een backup van de hosting gemaakt en op de server opgeslagen. Periodiek worden deze backups ook opgeslagen op andere opslagmedia.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Laar Daktechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegevens:
Duur: Maximaal 3 jaar na beëindigen dienstverlening
Reden: Van Laar Daktechniek heeft na beëindiging 3 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken.

Google Analytics: De gegevens die gekoppeld zijn aan cookies worden maximaal 26 maanden bewaard.

Hostingbackup:
Duur: Maximaal 3 jaar na opheffen hostingpakket
Reden: Van Laar Daktechniek wil de mogelijkheid bieden om oude websites en bestanden na opheffen van het hostingpakket te overhandigen aan de bijbehorende klant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Laar Daktechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Laar Daktechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanlaardaktechniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Laar Daktechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanlaardaktechniek.nl.

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door Van Laar Daktechniek worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Laar Daktechniek gebruikt cookies op de website www.vanlaardaktechniek.nl en andere websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Adwords (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)
Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)
Facebook (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
Doubleclick (t.b.v. relevante advertentiecampagnes en conversietracking)
CloudFlare (Voor het verbeteren van de stabiliteit van de website) Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video’s)
Youtube (Voor het kunnen afspelen van embedded video’s)
Tawk (voor de online chat functie)

Webserver log-gegevens

Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite en die van onze (toekomstige) opdrachtgevers.

Hyperlinks naar andere internetsites

Deze website heeft links naar websites van andere bedrijven. Van Laar Daktechniek registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.

Wijzigingen

Van Laar Daktechniek behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.

Zullen we kennismaken?

Neem vrijblijvend contact met ons op! Wij vertellen u graag meer!

0541-522439

Aangesloten bij